تاثیر زبان بدن بر اعتماد به نفس

Drag to rearrange sections
Rich Text Content

 

اعتماد به نفس یک فاکتور درونی است که البته افراد دور و برتان کاملا می توانند این موضوع را متوجه بشوند. در واقع اعتماد به نفس در رفتار، گفتار و زبان بدن افراد کاملا قابل تشخیص است.

از طرفی می دانیم کسب اعتماد به نفس نیاز به تاییدهای بیرونی دارد تا مغز ما به خودش باور کند و اعتماد به نفس به دست آورد. یکی از فاکتورهای مهم که کمتر به ان توجه شده است زبان بدن افراد است که باعث می شود برداشت ها از شخص شکل بگیرد. در واقع جدای از فاکتورهایی مانند گفتار و رفتار، شیوه بدن و شیوه ادای آن گفتار می تواند در برداشت آدم های اطرافمان نسبت به ما تغییر ایجاد کند.

برای مطالعه در خصوص انواع معانی زبان بدن، خلاصه کتاب زبان بدن را از بوکاپو مطالعه کنید.

 

علاوه بر نشان دادن یک نگرش خاص به دیگران، زبان بدن شما همچنین می تواند تاثیر مثبتی در انتقال احساسات هم داشته باشد و به شما کمک میکند، تا اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید ؛ زبان بدن شما ،یک ارکستر ساکت است که همیشه از آن آگاه نیستید با این حال، این یک تاثیر مستقیم بر محیط شما و افراد اطراف شما دارد.

برای مطالعه راهکارهای مناسب برای تخت تاثیر قرار دادن همسر خود هستید خلاصه کتاب زنان زیرک را از بوکاپو دریافت کنید.

چطور با زبان بدن تان اعتماد به نفس خود را بالا ببرید

  1. زبان بدن و زبان بصری:

هرگز در طول مکالمه نگاه خود را به پایین نندازید ؛ هنگامی که با کسی صحبت می کنید، به طور مستقیم به شخص نگاه کنید به یاد داشته باشید که چشمان شما احساسات شما را نشان می دهد بنابراین، سعی کنید آرامش، قاطعیت و اعتماد به نفس خود را نشان دهید و ارتباط چشمی برقرار کنید.

  1. وضعیت خوب و فضا و موقعیت شخصی:

در حالی که با فردی که در مقابل شما قرار دارد، صحبت می کنید، مهم است که به وضعیت خود توجه داشته باشید ، پشت شما باید مستقیم و راست باقی بماند، شانه هایتان آرام باشد، گردن خود را مستقیم نگه دارید و کج نکنید. وضعیت شما، نشان دهنده نگرش شماست برای افزایش اعتماد به نفس و متقاعد کردن دیگران ،از آنچه که می گویید، افراط نکنید به عبارتی دیگر، شما نباید یک موقعیت نظامی و یا موقعیتی سست و وارفته را داشته باشید در حالت ایده آل، شما به ترکیبی از وضعیت طبیعی و امن احتیاج دارید . برای انجام این کار ،ضروری است که از حالت شخصی خود مراقبت کنید و خود را در یک فاصله خوب قرار دهید ؛ به طرف مقابل نچسبید اما در عین حال، باید نزدیکی خاصی وجود داشته باشد ، که گفتگو طبیعی جلوه دهد و نگاه ها به طور مساوی بین افراد به اشتراک گذاشته شود

 

  1. همیشه دستان خود را هنگام مصاحبه های کاری، موقع صرف یک نهار خاص ، و در مکالمات جدی، به شخص مقابل نشان دهید .

هرگز دستان خود را پنهان نکنید آنها را در جیب خود و یا زیر میز قرار ندهید و یا دست به سینه نایستید اجازه بدهید، آنها وسیله ای باشند، که کلمات شما را ادا و احساسات شما را بیان کنند.

اجازه دهید آنها با شما ؟به طور طبیعی حرکت کنند ، آنها را آزاد کنید! 

  1. سکوت و آرامش در یک لحظه، می تواند یک استراتژی خوب باشد:

به دنبال استعاره ای که زبان بدن شما مانند یک ارکستر است، آنها مانند مجوعه ای از ابزار آلات هستند که نقش تحریک شنونده را ایفا میکنند همانطور که می دانید، موسیقی بدون سکوت و یکنواخت نیست بنابراین، برای ایجاد تاثیر مستقیم بر روی کسانی که در مقابل شما هستند، شما باید از این روش ، در هر دقیقه استفاده کنید مثلا، وقتی فرد دیگری چیزی که با آن موافق نیستید را میگوید ، به جای اینکه بلافاصله مجازات یا پاسخ نامناسبی به آنها دهید ، از سکوت استفاده کنید ؛ کمی لبخند بزنید آرام باشید ؛ گاهی اوقات، سکوت راهی برای نشان دادن خرد است. از آن به خوبی استفاده کنید.

  1. در حالی که صحبت می کنید، یک جسم را در دست نگه دارید:

برای ایجاد یک تاثیر مستقیم بر روی کسی یا گروهی از افراد، همیشه خوب است که هنگام صحبت کردن مداد، قلم و حتی عینکی را در دست داشته باشید .با داشتن این اشیاء یا لوازم جانبی با یک خرد خاص ، تصویری از اعتماد به نفس بالای شما در مقابل شنوندگان به وجود می آورد در عین حال، گرفتن چیزی در دست ، به شما کمک می کند تا اضطراب خود را کنترل کنید.

  1. سر خود را به بالا و پایین تکان دهید :

تکان دادن سر شما ،یک استراتژی مهم در زبان بدن شما است این یک راه بر قراری ارتباط با فردی است، که در مقابل شما قرار دارد این حرکت ؟تایید کننده ی حرف های آنها ست . تکان دادن سر شما ،همچنین نشان دهنده ی علاقه مندی و مشتاق بودن شماست لزوما این بدان معنا نیست که شما موافق آنچه که می گویند ،هستید .این نشانه ی بخشی از احترام و اعتماد به نفس است وبه شما توانایی ایجاد یک محیط مثبت، برای به دست آوردن توافق را می دهد. تکان دادن سر شما نشان دهنده ی اعتماد ، احترام و خرد شما است .

  1. بیش از حد، خودتان را تکان ندهید :

به دنبال نقطه ای باشید که خود را در آن حالت، راحت میپندارید برای متقاعد کردن دیگران از چیزی ، لازم نیست مانند بازیگران نقش بازی کنید . شما نیازی به استفاده از حرکات بیش از حد و یا مکالمات نامتعادل که به دیگران اجازه ی صحبت کردن را نمیدهد ندارید . آموزش زبان بدن شما، هنر خودتان است، اما با کنترل این نکات، شما میتوانید اثری را خلق کنید، بدون آنکه این عمل به نمایشنامه تبدیل شود باید بگوییم این آسان نیست و برای انجام این کار، باید بر روی عزت نفس، اعتماد شخصی و حتی عواطف عصبی خود تمرکز کنید.

 

 

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments